Pavel Jirásek Marie Jirásková
cz | en

www.jiraskovi.cz - Pavel Jirásek - Dokumenty

Dokumenty
Pavel Jirásek se od roku 1998 se začal pravidelně objevovat na obrazovce České televize - jako moderátor, scénárista a později též jako režisér - kulturní revue Salon Moravskoslezský a Salon. Od roku 2000 se jeho spolupráce s ČT prohloubila a od té doby se věnuje výrazně režii a podílí se zásadně na podobě kulturních magazínů Kultura.cz, Notes a Divadlo žije. Zároveň uváděl hudební měsíčník Sólo pro… věnovaný výjimečným hudebním osobnostem a je také autorem pozoruhodného projektu - magazínu Styl, který byl průvodcem designem, architekturou a životním stylem. Vytvořil ale i řadu portrétů osobností či kratších dokumentů zejména z oblasti umění, kultury a společnosti. K významnějším rozsáhlejším dokumentům patří např. Izrael tančí - ČT - Izrael 2004, Koloseum… - ČT 2004, Volá Český rozhlas Brno - ČT 2004, Concentus Moravie - ČT 2004, Uprostřed průmyslového věku - ČT 2005, Zahrada - ČT 2005, Karel Absolon - ČT 2005, Concentus Moraviae - ČT 2005, Státní filharmonie Brno 56-06 - ČT 2006, Hudební ghetto Brno - ČT 2006, Kreslen Světem Dalibor Chatrný - ČT 2007, U sta Bromů - ČT 2008, Café Brno - ČT 2008. Výjimečnými ve své oblasti jsou také jeho záznamy divadelních představení (např. Nora, rež. J.A.Pitínský 2005, Palach 69-06, rež. M.Františák 2006, Divá Bára, rež. J.A.Pitínský 2007) nebo záznamy koncertů (např. Kurt Rosenwinkel 2006, Vertigo 2006, Big Band G.Brom 2007, NUO 2008, Dorůžka - Lindstrand 2008).

Poslední ceny:

Prix non pereant Min. kultury 2006 (Uprostřed prům. věku)
1. cena TECHNÉ 2006 (Uprostřed prům. věku)
2. cena Autrans International 2006 (Karel Absolon)
Prix non pereant Min. kultury 2007 (Tváře domů – Styl)
1. cena Arts&Film 2007 (Lofty – Styl)
1. cena Arts&Film 2007 (Hudební ghetto Brno)
Cena Elsa za nejlepší magazín 2007 (Divadlo žije)
2. cena Arts&Film 2008 (Kreslen světem Dalibor Chatrný)
Cena České inspirace za originální tvůrčí přístup, Arts&Film 2008 (U sta Bromů)
Seal of Visegrad Regional Television Festival 2008 (U sta Bromů)
Cena prvního náměstka hejtmana MSK, Mezinárodní filmový festival TUR OSTRAVA 2009 (Vzhůru dolů)
Cena náměstka hejtmana MSK, Mezinárodní filmový festival TUR OSTRAVA 2010 (J. G. Mendel - neustálá výzva)
1. cena Arts&Film 2010 (Čerti a svatí...)

Barokní loutna Miloslava Študenta
Het Bedrijf
J. A. Pitínský
Jana Preková
Michael Nyman
Petr Ferebauer
Smyslový design Petra Babáka
Vladimír Kokolia
Woody Vasulka